Podmínky užití
Podmínky užití webu imgway.cz
Stručně a jasně - Jako uživatelé souhlasíte s tím, že nebudete službu používat k jakýmkoliv nelegálním účelům či nahrávat autorsky chráněný nebo nezákonný obsah. Adult a erotické obrázky nám nijak nevadí, web nemá veřejnou galerii a k obrázkům se dostane jen ten, komu dáte odkaz.

Ovšem také upozorňujeme, že limit obsazeného prostoru nedovolujeme navyšovat zakládáním několika dalších účtů. Pokud potřebujete více prostoru pro své obrázky, je možnost nás kontaktovat a velikost přiděleného prostoru změnit, případně provést optimalizaci nahrávaných obrázků a zmenšit tak jejich velikost. Chceme poskytovat neomezené úložiště obrázků pro co nejvíce lidí, proto nějaká pravidla potřebujeme :)