Podmínky užití
Podmínky užití webu imgway.cz
Stručně a jasně - Jako uživatelé souhlasíte s tím, že nebudete službu používat k jakýmkoliv nelegálním účelům či nahrávat autorsky chráněný nebo nezákonný obsah. Adult a erotické obrázky nám nijak nevadí, web nemá veřejnou galerii a k obrázkům se dostane jen ten, komu dáte odkaz.