Podmínky užití
Podmínky užití webu imgway.cz
Jako uživatelé souhlasíte s tím, že nebudete službu používat k jakýmkoliv nelegálním či neoprávněným účelům či nahrávat autorsky chráněný obsah.